1. Ankara Üniversiteli olma bilinci ve misyonu taşıyan öğrencilerin yetişmesine destek olmak,
  2. Sosyal sorumluluk kapsamında öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte çeşitli etkinlikler düzenlemek,
  3. Psikolojik ve sosyal konularda gereksinim duyan öğrencilerimizi ilgili birimlere yönlendirmek,
  4. Üniversitemizin sağladığı gereksinim desteklerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlamak,
  5. Özel Hukuk Tüzel Kişilerince verilen burs dağıtımlarında bursiyer seçimine yardımcı olmaktır.